sâmbătă, 6 decembrie 2008

Artă arabă sau artă islamică? Impactul limbii arabe asupra artelor vizuale (de Titus Burckhardt)

Textul este aici.
Citeşte mai mult!

duminică, 5 octombrie 2008

Limba latină. Lecţia VII. Adamus et Eva

Vocabular

Adamus, -i = Adam
Eva, -æ = Eva
paradisus, -i = paradis
hortus, -i = grădină
Deus, -i = Dumnezeu
costa, -æ = coastă
oculus, -i = ochi
equus, -i = cal
taurus, -i = taur
fluvius, -ii = fluviu
iucundus, -a = plăcut
carus, -a = drag, scump
magnus, -a = mare
fuerunt = au fost, fură
fuistis = aţi fost
delectabant = desfătau
perdidisti = ai pierdut
quare? = de ce?
e (prepoziţie cu ablativ) = din

Paradisus hortus iucundus erat. Adamus et Eva incolæ paradisi fuerunt. Deus creavit Evam e costa Adami. Paradisus Adamo et Evæ carus erat. Multæ herbæ oculos Evæ delectabant. Equi et tauri cari oculis Adami erant. Magnus numerus equorum in paradiso erat. In fluviis paradisi multæ herbæ pulchræ erant. Equi, tam cari Adamo fuistis! Adame, quare paradisum perdidisti?

Lămuriri gramaticale

Declinarea a II-a

Singular
N. hortus
G. horti
D. horto
Ac. hortum
V. horte
Abl. horto

Singular
N. incundus
G. incundi
D. incundo
Ac. incundum
V. incunde
Abl. incundo

Plural
N. horti
G. hortorum
D. hortis
Ac. hortos
V. horti
Abl. hortis

Plural
N. iucundi
G. iucundorum
D. iucundis
Ac. iucundos
V. iucundi
Abl. iucundis

Declinarea a II-a cuprinde substantivele care au la genitivul singular terminaţia –i.

Cele care au la nominativul singular terminaţia –us, sunt aproape toate de genul masculin.

La adjective, forma terminată în –us, la nominativul singular, este pentru genul masculin.

Exerciţii orale

Multe şi frumoase plante erau în paradis. În grădina paradisului erau fluvii mari. Pe Adam şi pe Eva (îi) desfătau caii şi caprele (cele) plăcute. Paradisul avea un mare număr de cai şi de capre.

Traducerea textului

Grădina paradisului era plăcută. Adam şi Eva erau locuitorii paradisului. Dumnezeu a creat-o pe Eva din coasta lui Adam. Paradisul era drag lui Adam şi Evei. Multe ierburi desfătau ochii Evei. Caii şi taurii erau dragi ochilor lui Adam. În paradis era un mare număr de cai. În fluviile paradisului erau multe ierburi frumoase. Cailor, atât de dragi i-aţi fost lui Adam! Adame, de ce ai pierdut paradisul?

Cheia exerciţiilor orale

Multæ herbæ pulchræ in paradiso erant. In horto paradisi magni fluvii erant. Equi et capræ iucundi Adamo et Evæ delectabant. Paradisus magnus numerus equorum habeat.

Citeşte mai mult!

sâmbătă, 30 august 2008

Abu Hattats Calligraphy Workshop


Citeşte mai mult!

joi, 21 august 2008

Limba latină. Lecţia VI. Incolae patriae nostrae

Vocabular

agricola, -æ = agricultor
nauta, -æ = corăbier
unda, - æ = val, apă
poëta, -æ = poet
vita, -æ = viaţă
molesta = supărătoare
ego = eu
tu = tu
amamus = iubim
amant = iubesc
arant = ară
inter = (prepoziţie cu acuzativ) între

Ego agricola sum. Tu es nauta. Incolæ patriæ nostræ agricolæ et nautæ sunt. Agricolis terra cara est, nautæ undas amant. Inter incolas patriæ nostræ sunt poëtæ. Agricolæ et nautæ, incolæ teræ nostræ sumus et amamus patriam nostram.


Lămuriri gramaticale. Genul substantivelor de declinarea I.

Substantivele de declinarea I sunt de genul feminin afară de câteva, care sunt masculine şi care arată nume de bărbaţi sau de ocupaţii bărbăteşti, precum sunt: incola, agricola, nauta, poëta, Sylla, Cinna, Catilina, auriga (vizitiu), scriba (scriitor).

La adjective, forma terminată în –a la nominativ singular este pentru genul feminin şi se declină după declinarea I.

Conjugarea verbului sum la prezentul indicativului

sum – sunt
es - eşti
est – este
sumus – suntem
estis – sunteţi
sunt – sunt

Ca şi în limba română, verbul în limba latină nu are nevoie de pronumele personal pentru a se cunoaşte persoana.


Exerciţii orale

Sunt corăbier. Eşti agricultor. Corăbierului îi este dragă apa, agricultorul iubeşte pământul. Suntem locuitorii ţării noastre. Sunteţi locuitorii patriei noastre. În păduri sunt mulţi vulturi.


Traducerea textului

Eu sunt agricultor. Tu eşti corăbier. Locuitorii ţării noastre sunt agriculturi şi corăbieri. Agricultorilor le este drag pământul, corăbierii iubesc valurile. Între locuitorii patriei noastre sunt poeţi. Agricultorii şi corăbierii sunt locuitorii ţării noastre şi iubesc patria noastră.


Cheia exerciţiilor orale

Nauta sum. Agricola es. Nautæ aqua cara est, agricola terra ama. Incolæ terræ nostræ sumus. Incolæ terræ nostræ estis. In silvis multæ aquilæ sunt.

Citeşte mai mult!

duminică, 17 august 2008

Limba ebraică – limbă sacră. 1-1c-B

1. Curs introductiv
Lecţia 1c
B. Vocale şi consoane
2b. Consoana Lamed

Să continuăm investigarea noastră în alfabetul ebraic cu litera lamed (pronunţată “l”):Litera lamed este foarte uşor de recunoscut. Este una dintre cele doisprezece litere enumerate în Sefer Yeţirah ca “unică”, şi este foarte uşor de distins prin faptul că depăşeşte ca înălţime toate celelalte litere.

Din nou, citind de la dreapta la stânga, vocalizează lamed împreună cu cele trei vocale pe care le-ai învăţat anterior:Combinând literele învăţate până acum, adică Bet/Vet şi Lamed, cu vocalele menţionate, citeşte următoarele grupuri cu voce tare plasând accentul pe ultima silabă:Acest lucru este destul de uşor, aşa că ne vom antrena pronunţând o varietate de combinaţii între consoane şi vocale. Citind cu voce tare, vocalizează ceea ce urmează, plasând accentul pe ultima silabă a fiecărei combinaţii. Din nou, nu fi preocupat de sensurile pe care le au aceste combinaţii, doar pronunţă corect. Vom ajunge şi la sensuri destul de repede.2c. Consoana Reş

Acum să fim atenţi la litera reş (pronunţată ca “r”):Vii atent la linia echilibrată a lui reş, o singură linie, fără sincope, care în final arată ca un steag. Este important să-ţi fixezi mintal cum se cuvine această literă, pentru că este foarte adesea confundată cu dalet, următoarea consoană pe care o vom studia. Pe moment, citeşte următoarele, cu voce tare, plasând din nou accentul pe ultima silabă:


Citeşte mai mult!

Limba ebraică

1. Curs introductiv. Lecţia 1a. A. Introducere
1. Curs introductiv. Lecţia 1b. B. Vocalele şi consoanele. 1. Vocalele Ah-Ah-Eh. 2.a. Consoanele Bet-Vet
Citeşte mai mult!

Limba arabă

Alfabetul limbii arabe (introducere)
Citeşte mai mult!